четвртак, 5. јануар 2023.

Isterivanje

Što se Ninočke tiče, Sotona u soliteru egzorciran u prvom krugu, da ne sablažnjava žirantske dušice.

Pravilno, dame i gospodo. Pravilno drugarice i drugovi. Pravilno.

Nečastivim silama treba stati na put.

Da li je obred izveo beli mag Velizar Vračarević?

Ili ja zloduha izgnala sertifiovana isterivačica Semiramida?

Šta sa tim ima demončić Buncalo?

Šta čovek sa magistrale?

Čime je doprinela Kasiopeja iz teretane?

Šta su zamesili Spiridon Antić, Magda Šišić, Zaharije Krstimirović, Luka Torkić, Pelikan Purivatrić,?

Šta povodom toga preduzima istražiteljska agencija Skakač?

Šta pišu Makaze?

Šta muči šefa prestoničke policije Mračkića?


O svemu tome čitaje u romanu rapsodiji Sotona u soliteru.