понедељак, 23. март 2015.

Šta kaže Putin

Evo šta o Besposličarima kaže Vladimir Vladimirovič Putin:
„Nisam naldežan. Pitajte Gogolja.“
(Besposličarski glasnik)