недеља, 22. март 2015.

Majkl Kirbi

Majkl Kirbi, američki poklisar:
„Savet ambasadora? Nikad čuo. To mora da je neka ruska paranoja.“
(Besposličarski glasnik)