среда, 17. новембар 2010.

Ropska duša

Slavomir Mrožek
EMIGRANTI

"AA: Već sam ti objašnjavao. Nikad, jer si rob. Tamo si rob države, a ovde sopstvene pohlepe. Ne ovako ili onako, uvek si rob., i za tebe nema oslobođenja. Sloboda znači raspolaganje samim sobom, a tobom uvek raspolaže neko ili nešto. Ako ne ljudi, onda stvari.
XX: Kakve stvari?
AA: Stvari koje želiš, koje hoćeš da imaš. Koje može kupiti za novac. Biti rob stvari, to je ropstvo savršenije od zatvora. To je zaista idealno ropstvo, jer tu nema nikakve premoći izvana, nikakve prisile. To već sama ropska duša stvara sama sebi ropstvo, jer čezne za njim. Ti imaš ropsku dušu i zbog toga me zanimaš. S obzirom na delo o sudbini ropstva, koje baš nameravam da napišem.“ 
“Nolit” 1982
Prevod: Petar Vujičić