I u ovoj godini sa vama su: Rastrojstva i Besposličari

петак, 24. новембар 2017.

Davitelji

Šta je gore od jednog davitelja?
Dvoje davitelja.
Šta je gore od dvoje davitelja?
Više komada istih.
Sa desetinama/stotinama/hiljadama to prerasta u goli užas.
Davitelje je nemoguće izbeći – namonožilo se daviteljsko pleme.
Nauka još uvek nije ustanovila uzrok ove prirodne pojave.