Roman Prikaza na dar. Objavljeno platonsko izdanje Besposličara . Na čitalačkom raspolaganju su vam zbirka priča Rastrojstva i Besposličari, štampano izdanje

понедељак, 20. новембар 2017.

Prva, druga, treća…itd. zemlja

Kada mi pomenu prvu, drugu, treću... itd. Srbiju, bacim pogled na geografsku kartu i ne mogu čudom da se načudim gde će tolike Srbije da stanu. Sve mi se nekako čini da je to ipak premalo zemljice za tolike prvo, drugo, treće... itd. ambicije i apetite.