Objavljeno platonsko izdanje Besposličara . Na čitalačkom raspolaganju su vam zbirka priča Rastrojstva i Besposličari, štampano izdanje

уторак, 20. новембар 2018.

Neshvatljivo

Shvatiti? Dakle – uhvatiti?
Kako? Sve izmiče.
Neshvatljivo = neuhvatljivo.

Tribina: Tržišni karakter

Tribina: Tržišni karakter
Tribinski ciklus: Lakmus vremena

Tržišni karakter, 22. novembar 2018. u 19 časova
Kulturni centar Beograda, galerija Artget
Organizacija: Udruženje Oksimoron i Kulturni centar Beograda

Učesnici: Tatjana Milivojević, Milanko Govedarica, Lazar Džamić
Moderira: Dejan Simonović

Uočivši da se nešto suštinski promenilo, Erih From je izdvojio tržišni karakter kao dominantnu osobenost savremenog čoveka, koga određuju tržišni trendovi, ne dogme ili autoriteti.
Kakav je taj tržišni čovek? Čega se boji, čemu se nada, šta želi, čemu stremi?
Da li je bezličan i bezobličan upravo zato da bi mogao biti sve ono što ćudi promenljivog tržišta od njega traže?

недеља, 18. новембар 2018.

Priroda i njeni žanrovi

Ovo je pravo novembarsko vreme. Konačno smo se valjda rešili lažnog leta. Nije u redu da jesen parodira leto. Priroda je dužna da poštuje sopstvene žanrove.

понедељак, 12. новембар 2018.

Knjige, knjige, knjige

Mimetička verodostojnost

Neki pripovedači, želeći da postignu mimetičku verodostojnost, pretrpavaju štivo detaljima. I to ne samo onima koje navodi pripovedač. Prisiljavaju i likove pripovesti da, bez valjanog pripovedačkog razloga i povoda, zapažaju mnoštvo sitnica. I upravo tako promašuju svoj cilj. Naše opažanje jednostavno ne funkciniše na taj način. Ono se ne sastoji iz niza detalja. To je jedan opšti teško uhvatljiv utisak. Predstaviti taj utisak vrhnusko je majstorstvo koje daleko nadilazi puki popis.

недеља, 11. новембар 2018.

Сви наши Франкенштајни

TРИБИНA: СВИ НAШИ ФРAНКEНШTAJНИ

Место: Културни центар Београда, галерија Артгет, Коларчева 6, Београд
Време: 15. новембар 2018. у 19 часова
Организација: Удружење Оксиморон и Културни центар Београда

„Tи си мoj твoрaц, aли ja сaм твoj гoспoдaр.“
Прe рaвнo двa вeкa oбjaвљeн je Фрaнкeнштajн Meри Шeли, припoвeст o мoдeрнoм Прoмeтejу, кaкo у пoднaслoву стojи.
Рoмaн je ствoриo пoдлoгу зa мит.
Дa ли je тaj мит, дaнaс, нaшa рeaлнoст?
Кo су нaши Фрaнкeнштajни?

Ciklus: Lakmus vremena

Organizacija: Udruženje Oksimoron i Kulturni centar Beograda
Mesto: Kulturni centar Beograda, galerija Artget
Vreme: 15, 22 i 29. novembar u 19 časova

Tiribinski ciklus Lakmus vremena nudi sagledavanje važnih knjiga i ideja iz bliže i dalјe prošlosti u kontekstu savremenosti budući da su u ovim delima nagovešteni mnogi trendovi i ideje ispred vremena u kome su nastala. Knjiga i ideja koje su ostavile snažan trag i u našoj intelektualnoj sredini, ne samo na globalnom planu.
Koliko u njima prepoznajemo naše doba? Kako ih danas čitamo i doživlјavamo? Da li nas i šta nas u njima dotiče, šta je u njima uobličeno a šta rasvetlјavaju? Kakve uvide i vidike otvaraju?

U razgovorima će učestvovati književnici i teoretičari književnosti, filozofi, sociolozi, psiholozi, antropolozi…

недеља, 04. новембар 2018.

петак, 02. новембар 2018.

Nevolje sa internetom

Neke od nevolja sa internetom:
Doveo je do deprofesionalizacije, nudeći previše toga besplatno i zamutivši razliku između vrednog i bezvrednog, znalačkog i neznalačkog, zasnovanog i proizvoljnog.
Ako nas je potrošačka civilizacija svela na kupce, moćne internet kompanije su nas srozale na predmet trgovine. Mi smo proizvod koji prodaju svojim oglašivačima.
Pretovrio nas je u sakupljače podataka.
Koristi nas kao neplaćenu radnu snagu za proizvodnju profita velikih internet kompanija.