I u ovoj godini sa vama su: Rastrojstva i Besposličari

четвртак, 10. август 2017.

Odmoriti od sebe

Odmoriti od ljudi, odmoriti od obaveza, odmoriti od informacija koje se na nas sručuju. Odmoriti od interneta i društvenih mreža. Odmoriti od društvenog i porodičnog života. Odmoriti od zabave. Sve to treba.
Ali je najvažnije odmoriti od sebe. Sami sebi smo najteži teret i najveći umor.