I u ovoj godini sa vama su: Rastrojstva i Besposličari

уторак, 01. август 2017.

Askeza

Ima previše reči, previše slika, previše informacija. Previše programa, previše proizvoda, previše ponuda. Previše nadražaja. Previše svega.
Askeza bi bila oblik otpora ovoj razobručenoj prekomernosti.

Čovek je, međutim, proklet. Neki ga đavo tera da i sam doprinese metežu sveta. Da ga primete, zapaze, ako se može.
Brbljamo, eto, jer nam je oduzeta mogućnost da delamo.
Hamlete, il’ kokni strica il’ idi u manastir, šta si se tu rastorokao, reče Ofelija.