уторак, 5. октобар 2021.

Čitaocu namerniku

Povodom deset godina od objavljivanja, čitaocu namerniku poklon primerak romana Prikaza.
Beograd, Studentski park, 04. 10. 2021. godine.