недеља, 12. мај 2019.

Razračunavanje

Čovek bi da se razračuna sa negostoljubivim, pretećim svetom. Čovek bi da taj svet uhvati u mrežu reči i učini ga bezopasnim.
Tako to počinje.