субота, 8. април 2017.

Kraj je blizu

AV pokušava da uspostavi potpunu kontrolu, što potvrđuje da se oseća veoma nesigurnim i da mu je politički kraj blizu. U sebe sigurna vlast je mnogo komotnija.
U skladu sa neoliberalnim autoritarizmom, koji podrazumeva da je vlast u novcu i da onaj ko kontroliše tokove novca kontroliše sve, AV je već zagospodario (uz pomoć kadrova pokojnog G17) finansjjskim izborima u zemlji. Izmicao mu je, međutim, novac inostranog porekla.
Šta je sada AV smislio?

Da naučne projekte (i prirodnih i društvenih nauka), finansirane iz inostranstva, stavi pod kontrolu Ministarstva odbrane. Pa kad se neki tamo pukovnik ili general razdere, ima i naučnici da se ukoče u stavu mirno. Ako hoće koji dinar, naravno. Ako neće, na volju im. Ovaj diktator-neoliberal (onog nekadašnjeg, pinočeovskog latinoameričkog tipa) im ne brani da istražuju šta im je volja, jedino ih onemogućava da za to istraživanje dođu do para. Nije to kao u socijalističkim diktaturama gde su se prvo davale pare pa se onda zabranjivalo. Veoma nesavršen sistem. U neoliberalnoj diktaturi načelno sve može, samo što za neke nezgodne stvari para nema.
Ima tu i dodatne dobiti. Ono malo para što nastavi da pod talvim uslovima pristiže, usmeriće zaslužnim AV-ovim "istraživačima". Već vidim neke "političke analitičare" kako prezadovoljno trljaju ruke.
http://pescanik.net/slobodni-gradani/
Ludilo režima je ušlo u fazu totalnog umnog pomračenja. Kraj je blizu. Pomozimo AV-u da što pre ode, i da do skorog odlaska napravi što manje štete.