петак, 10. јул 2015.

"Besposličari": prvi antibankarski roman – video

Video sa konferencije za novinare, održane u društvu ljubitelja umetnosti Prozor, 7. jula 2015. godine.
O "Besposličarima", prvom antibankarskom romanu, govorili Igor Perišić i autor: