Roman Prikaza na dar. Objavljeno platonsko izdanje Besposličara . Na čitalačkom raspolaganju su vam zbirka priča Rastrojstva i Besposličari, štampano izdanje

уторак, 24. јул 2018.

Stara planina

Stara planina, jul 2018. godine

Pećinska crkva Petra i Pavla u Rsovcima

Pećinska crkva Petra i Pavla u Rsovcima

Pećinska crkva Petra i Pavla u Rsovcima

Pećinska crkva Petra i Pavla u Rsovcima