I u ovoj godini sa vama su: Rastrojstva i Besposličari

субота, 30. септембар 2017.

Dokaz i duša

Dokaz o postojanju duše:
Ono kad ustaneš, a duša ti spava.