недеља, 19. мај 2024.

Klasni ratovi

Po samorazumevanju aktera, jugoslovenski ratovi devedesetih su bili nacionalni, po učinku klasni. Drastično su izmenili svojinsku i društvenu strukturu eks-jugoslovenskog prostora u korist domaćeg i transnacionalnog kapitala. U ratnom i tranzicijskom metežu prigrabljen je ogroman plen.

Suočivši se sa gubitkom ideološkog i društvenog legitimiteta, komunistička oligarhija je, da bi sačuvala svoje pozicije, zaigrala na kartu raspirivanja međunacionalnih netrpeljivosti i sukoba, često sklapajući savez sa dojučerašnjim ideološkim neprijateljima.

Tako smo dobili vladajući sloj, sačinjen od pripadnika komunističke nomenklature (i njihovih potomaka) i snalažljivaca, grabljivaca i mufljuza svake fele.