среда, 9. новембар 2022.

Internet aktivizam

 Postovah, lajkovah, šerovah i spasoh dušu svoju.

Ili izađi na lice mesta ili se ne pretvaraj da učestvuješ.