понедељак, 19. септембар 2022.

Na pravom putu

Kada levica smatra da si na desnici, a desnica te vidi na levici.

Kada te globalisti sumnjiče za višak, nacionalisti za manjak nacionalnog.

Kada te tradicionalisti odbacuju kao u baštini neukorenjenog, a antitradicionalisti isključuju kao u rovu tradicije ukopanog.

Kada te rusofili optužuju za pokloništvo Zapadu a podanici Zapada za rusofilstvo.

Kada ne ispunjavaš ničija očekivanja.

Kada ne slediš ničije zapovesti.

Kada ne ispunjvaš ničije naloge.

Kada ne marširaš u bilo čijoj koloni.

Tada si na pravom, svom putu.