петак, 26. март 2021.

Vrata raja

Prolazim pored pogrebnog preduzeća Vrata raja.

Naziv me mami da uđem i na vreme bezecujem mesto da ne bude sve zauzeto kada dođem na red. A možda daju i neki popust za avansne uplate.

Odusatadoh, ipak. Ko će ga znati vraćaju li pare ako me tamo gore smeste u onaj drugi odeljak.