недеља, 20. децембар 2020.

Ситнице

Да не ситничарим, кажете. Да не терам мак на конац. Добро, да вас чујем, у чему се разликују:

Судница и лудница,

Рат и брат,

Ведро и бедро,

Син и сен,

Рука и брука, 

Мука и кука, 

Слап и слеп,

Мило и мито,

Глад и хлад,

Позор и призор,

...
Из приче Ситнице (збирка Безглаво: приче о заглављеним људима)