понедељак, 13. април 2020.

Protivnapad

Došao sam u posed hipertajnog dokumenta čiji sadržaj želim da podelim sa vama. Autentičnost dokumenta je potvrđena iz više pouzdanih izvora.
Krajem 2019. godine održan je tajni sastanak predstavnika svih živih vrsta. Tom prilikom je odlučeno da se krene u odlučan protivnapad na ljudsku vrstu, kao osionu, štetočinsku i zločinačku.

Mnogo su se ljudi poneli, rečeno je na tom sastanku. Umislili su da su gospodari planete. Da sve mogu, da na sve imaju pravo i da im niko ništa ne može. Ako ih ne zaustavimo, sve će nas potamaniti.
Prvi udar, koji bi trebalo da ozbiljno uzdrma neprijatelja i unese paniku u njegove redove,  poveren je mladom ali agilnom i neustrašivom kapetanu Koronku. Koronko je zahvalio na časti koja mu je ukazana.
„Neću izneveriti vaše poverenje. Tako ću ih razbucati da neće znati gde su“, rekao je kapetan Koronko tom prilikom.