недеља, 26. април 2020.

Lažne vesti

Šta je lažna vest?
Ono što odudara od trenutno važeće praznoverice.
Uvek je bilo neodgovornih pojedinaca sklonih širenju lažnih vesti. Recimo, da je zemlja okrugla ili da se obrće oko Sunca i tome slično, da ne nabrajamo.
Neki i dan-danas podsvesno veruju da je komunikacija na daljinu lažna vest pa urlaju u telefon kao da se dovikuju s brda na brdo.
Ko određuje šta je lažna vest?

Onaj ko ima medijsku, društvenu i naučnu moć.
Istina je neizvesna. I promenljiva. Ono što je koliko juče važilo za istinito, danas deluje kao komična zabluda.  Kao što će i mnoge naše nepobitne istine tako delovati nekome u budućnosti.
Naše spoznajne moći su ograničene, ta ograničenost je deo naše egzistencije.
Onaj ko tvrdi da poseduje konačnu istinu, laže.
Hajka na lažne vesti je odbrana monpola na laž.
Pitanje istinitog i lažnog je pitanje poverenja. Verujemo ili ne verujemo onome ko nešto tvrdi.
Činjenica da ljudi sve više veruju nezvaničnim, sve manje zvaničnim izvorima, posledica je pada poverenja u ove potonje. Sve više ljudi je sve ubeđenije da ih „autoriteti“ obmanju. Za to su sami „autoriteti“ odgovorni. I nikakve hajke ni zabrane tu neće pomoći.
Ljudi ne veruju u ono što zvanični izvori tvrde jer ne veruju u njihovo poštenje.