недеља, 22. децембар 2019.

Priča Svedoci u Beogradskom književnom časopisu

U Beogradskom književnom časopisu broj 54–55 / 2019. objavljena je moja priča Svedoci.

Evo sadržaja ovog broja:


Nikola Vujčić: Kretanje
Zlata Kocić: Razgali-točak
Igor Marojević: 1936.
Jana Rastegorac Vukomanović: Worldskin
Dejan Simonović: Svedoci

■ ■ ■ SVETlarnik

Olga Tokarčuk: Najružnija žena na svetu
Peter Handke: Kratko pismo za dugo rastajanje
Žarko Radaković: Čitati i pisati
Žarko Radaković: Kratko pismo – ogled iz pisanja doktorske disertacije; Uvod

■ ■ ■ POVODI
Srđan Vučinić: Magijsko kruženje slika – Kišovske rezonance u slikarstvu Milana Tucovića

■ ■ ■ TUMAČENјA
Olga Tokarčuk: Prst u soli, ili kratka povest mog čitanja
Žaneta Đukić Perišić: Andrić kao socijalni pisac

■ ■ ■ BEOGRADSKI SVEMIR                                             
Slobodan Giša Bogunović: Lik Beson i Patrik Gedes u Beogradu
Slobodan Jovanović: Umetnost ne mora biti lepa (Čistač M. Abramović)
Ivana Kronja: Još jedan uzbudlјivi FAF (25. Festival autorskog filma)
Aleksandar Milosavlјević: Kapital po drugi put među Crnogorcima (na Cetinju, u režiji A. Urbana)

■ ■ ■ KNјIGE
Dragana Stolić: Kratka povest o sinu čovečijem (Veliki pad P. Handkea)
Strahinja Polić: Ritmovi prošlosti i sadašnjosti (Privid kruga M. Tešića)
Stojan Đorđić: Suočavanje sa samoubistvom (Tuđine I. Marojevića)
Bojan Vasić: U divlјem predelu (Na odmorištu V. Pavkovića)
Sonja Milovanović: Lekoviti stihovi, opore pesme (Toplo bilјe B. Vasića)
Jovana Koprivica: Darovi bola (Divotnice J. Pilipović)
Dragana Todoreskov: Krotki duhovi književnosti (I neka mi posle neko kaže S. Dinić Skočajić)

Autori i prevodioci Beogradskog književnog časopisa