субота, 30. новембар 2019.

TV Svetlo: Rob, roba, robot

Za TV Svetlo razgovaraju Branko Dragaš i Dejan Simonović
Novembar 2019. godine