четвртак, 4. април 2019.

Žestoka bitka

Sve više informacija se bori za sve oskudniju i sve rasutiju pažnju. Bitka je žestoka.
Pre nego što nam je u rukama eksplodirala „informatička bomba“ želeli smo da budemo shvaćeni.
Želja nam je, otad, ufitiljila. Sada nam je dovoljno da opstanemo u toj gunguli. Da budemo primećeni, makar samo očešani nečijom užurbanom pažnjom.