недеља, 10. фебруар 2019.

Askeza

Ne klepeći nanulama.
Drži se onog što zaista znaš, umeš, možeš.
Ne nameći. Ne dozvoli da ti nametnu.
Nikada ne zaboravi da se svet sasvim lepo snalazi i bez tebe.