понедељак, 14. мај 2018.

Besposličari – platonsko izdanje

Pred čitaocima je i platonsko, elektronsko izdanje Besposličara, dostupno na https://www.smashwords.com/books/view/827588

U predvorju
Evo nas u predvorju platonskog, elektronskog izdanja romana Besposličari koji se, u svom materijalnom, štampanom obliku pred čitaocima pojavio 2015. godine.
Naš uvaženi kritičar Papazjanije Zbrkić je, povodom platonskog izdanja Besposličara, napisao:

„Fini humor ovog romana postaje još finiji u njegovom platonskom obliku, a izokrenutosti našeg sveta bivaju još izokrenutije, dok su izobličenosti još izobličenije. To je prirodno i neizbežno. Zadirući iza privida i obmana svakodnevice, Besposličari dosežu onaj istiniti, nepatvoreni svet ideja.“
Sa Besposličarima ćete se, gorko i slatko, nasmejati svojim mukama i nevoljama. A to nikako nije malo.
Svet ovog romana je naš svet, iako humorno i satirički zakrivljen. Njegovi likovi su ljudi poput nas.
Više o dosadašnjem besposličarskom životu možete saznati na http://dejansimonovic.blogspot.rs/2016/06/obrisi-besposlicarskog-grada.html
Uz platonsko, i dalje će opstojavati, i moći da se pribavi, i štampano izdanje ovog crnohumornog romana.
Da ne dužimo. Zašto da se zadržavamo u predvorju. Uđimo u roman.