четвртак, 12. октобар 2017.

Posipanje pepelom

Nabavio sam drva za zimu.
Kaljeva peć je spremna.
Biće pepela za posipanje.