четвртак, 27. април 2017.

Tribina Mala srpska pornografija u Sporovima u kulturi

Sporovi u kulturi
Radio Beograd 2, petak 28. april u 10 časova
Tribina "Mala srpska pornografija"
Autor: Meliha Pravdić
Gosti: Maja Vukadinović, Igor Marojević i Dejan Simonović

Na nedavno održanoj tribini UTA-e (Udružene tribinske akcije) pokazalo se da je razgovor osnov svega, pa i onda kada se govori o temama koje se namerno prećutkuju.


Tako je rasprava o Maloj srpskoj pornografiji zahvaljujući učesnicima: Divni Vuksanović, Goranu Gociću, Savi Damjanovu i Bojanu Marjanoviću, dobila i svoje simboličko značenje. Između ostalih, postavljena su i pitanja o prirodi pornografije uopšte, pa kada je reč i o tržištu; o dilemi kada umetnici posežu za pornografskim pismom u svom delu i zašto to čine, o vezi između sakralnog, erotskog i pornografskog - kako to objasniti... da bi na kraju usledilo i potpuno otvoreno, formulisano na ovaj način pitanje - želimo li je (pornografiju), ili nam je ona nametnuta.

O tome, ali i drugim aspektima pornografskog, jer se pod tim pojmom podrazumeva i šire značenje, razgovaramo u emisiji Sporovi u kulturi.

Gosti autorke i urednice Melihe Pravdić su su pisci Igor Marojević i Dejan Simonović.

http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/radio-beograd-2/2713124/sporovi-u-kulturi.html