субота, 15. април 2017.

Politikin Kulturni podvarak

Dospeli smo dotle da kažemo: bolje išta nego ništa. U to Išta, još malo pa Ništa, spada i Politikin kulturni podvarak. Štivo je bljutavo, nejestevo, pa i štetno.
Politikin Kulturni podvarak se srozao na oglasnik pojedinih izdavačkih kuća i PR prostor izvesnih uticajnih grupa i pojedinaca. Ubili su ga interesi koje zastupa, lišili svakog istinskog naboja.

Nađe se tu, istini za volju, povremeno, ne prečesto, i dobrih tekstova, zbog tih tekstova i jeste još uvek Išta a ne Ništa. Opšti nivo je nedopustivo nizak, sa previše prežvakavanja davno prežvakanog, ispraznog fraziranja, pa i naojibičnijeg lupetanja. A profil previše interesno obojen.
Basara je, veoma tačno, odredio Politiku kao čaršijski list. Politikin Kulturni podvarak je čaršijski podlistak ovog čaršijskog lista. Sa onom duhovnom skučenošću, zagužljivošću, ubuđalošću, sva ziheraštvom, sa svim onim što čaršijski duh nosi.
Politika, njen Kulturni podvarak, su se odavno sveli na brend – na poznato ime lišeno svakog sadržaja.