петак, 24. фебруар 2017.

Može li Amerika natrag u svoje granice

Nije pitanje šta će Tramp uraditi ili neće uraditi. Ni šta želi ili ne želi. Tramp je sam po sebi nebitan. Pitanje je – može li, i želi li Amerika, da se vrati u svoje granice. Može li, i želi li, svetska imperija da ponovo postane država među država? Ili su joj ekonomski i drugi interesi toliko povezani sa svetskom dominacijom da Americi povratka u sopstvene granice nema?