недеља, 8. јануар 2017.

Prevod

Nekim knjigama je očajnički potreban valjan prevod sa srpskog na srpski da bi se uopšte mogle čitati.