среда, 25. јануар 2017.

Politikine reklamne laži

Na rođendan najpodmuklijeg dnevnog lista na Balkanu, evo, umesto čestitke, izvoda iz Pekićevih "Dnevnkika":

"Tri Politikine reklamne laži
Sreda, 11. januar 1984. godine
(Sloboda, neizlazak za vreme rata i neučestvovanje novinara u vreme oklupacije)
U novogodišnjem kalendaru Politikinom nalazim sledeću anonsu:
Politika je list slobodnih ljudi. Zato nije izlazila za vreme okupacije. Njeni novinari postali su ratnici i borci.
U tri rečenice, tri laži.

Politika nije list slobodnih ljudi; u diktaturi, osim diktatora, pa najčešće ni njih, jer su i oni porobljeni vlastitom diktaturom, slobodnih ljudi nema.
Politika je izlazila pod okupacijom, od 1941. do 1944, po sporazumu ujedinjena sa Vremenom u Novo vreme, jer je štamparija bila uništena bombardovanjem.
Politikini novinari su sarađivali u Novom vremenu pre nego što su, kao i vlasnik i direktor Politike, Vladislav Ribnikar, 1943. godine otišli u borce.
Relevantni podaci za dokaze nalaze se na trakama intervjua sa Dragim Stojadinovićem, suvlasnikom i direktorom Vremena i Novog vremena, a u Novom vremenu je suvlasnik i direktor bio i Vladislav Ribnikar."

Politikinih reklamnih laži ima još ihaj-haj, ko sve da ih pobroji.