недеља, 10. јануар 2016.

Vidokrug očekivanja

Nije zgoreg podsetiti se:
„Vidokrug očekivanja, vezan za jedno delo i podoban za ovakvu rekonstrukciju, omogućava da se umetnički karakter dela odredi prema vrsti i stepenu njegovog delovanja na izvesnu pretpostavljenu publiku. Ako se rastojanje između datog vidokruga očekivanja i pojave jednog novog dela – čije prihvatanje, usled negiranja prisno poznatih, ili dovođenja u svest po prvi put izraženih iskustava, može imati za posledicu promenu vidokruga –označi kao estetička distanca, onda se ona istorijski može opredmetiti u spektru reakcija publike i suda kritike (spontani uspeh, odbacivanje, ili šokiranost; pojedinačno saglašavanje, postepeno ili zakasnelo razumevanje)."
(Hans Robert Jaus „Estetika recepcije“, prevela Drinka Gojković, Nolit, 1978, Beograd)
Na piscu je da odluči hoće li se, što je sigurnije i probitačnije, kretati u podrazumevajućem vidokrugu očekivanja ili će imati smelosti da se upusti u neizvenost i potraži sopstveni izraz. Pa šta mu i kako bude.