четвртак, 21. мај 2015.

Osnovni doživljaj

Postoji neki osnovni doživljaj sveta na kome se sve zasniva. Taj doživljaj se razlikuje od čoveka do čoveka. I suštinskki određuje svakog od nas.