четвртак, 28. мај 2015.

Nadomak suđenja „Besposličarima“

Evo nas nadomak književnog udara.
Evo nas nadomak suđenja „Besposličarima“, deli nas još samo jedan jedini korak.
Sudiće se u petak, 29. maja. Suđenje će započeti u 20 časova, u smiraj dana.
Gde? Ko pita, saznaće.
Sudsko veće će pokušati da ustanovi da li je, šta, kako, zašto, na koji način, kome, u kome pogledu zgrešila ova knjiga.
Šta je u njoj sporno? Sa kog stanovišta? Iz kog ugla?
Za i protiv „Besposličara“ će govoriti Vesna Trijić, Igor Perišić i autor.
Konačnu presudu će doneti publika, kao porota.
Hoće li „Besposličari“ biti osuđeni? Ili oslobođeni?