среда, 11. март 2015.

Navijači u nedoumici

„Koga da bijemo?“, upitalo je više navijačkih grupa povodom romana Besposličari.
(Besposličarski glasnik)