четвртак, 21. март 2013.

Male, žute loptice

Ima onih koji su u stanju da satima i satima preko mreže prebacuju male, žute loptice. Tup tamo, tap ovamo. Neobično zanimanje. Dobro, svako na svoj način zarađuje za život
.
Ima onih koji su u stanju da satima i satima gledaju kako neki prebacuju male, žute loptice. Tup-tap, tup-tap, tup-tap. Dobro, svako ubija vreme kako zna i ume.
Ima i onih koji s jedne na drugu stranu prebacuju sve nas – male, žute loptice. Bilo bi dobro da se na takve obrati posebna pažnja. Štetni su po zdravlje. Opasni po život.