четвртак, 25. новембар 2021.

Na čiviluku

Ima ljudi koji su uvereni da im je svako, u svakom trenutku, na čiviluku.  Dovoljno je da posegnu rukom.

Ospednuti sobom, vide nikog osim sebe.

Drugi su im puki predmeti kojima bi da se koriste po sopstvenom nahođenju.

Taj kolosalni egocentrizam je istovremeno bezobziran, žaslostan i jadan.