петак, 5. фебруар 2021.

Дијагноза у часопису Бокатин Дијак


„Бокатин Дијак" Часопис зајезик, књижевност и духовност, број 17

Излази два пута Годишње Издавачи: Центар за културу и информисање Лопаре 

Удружење за очување баштине „Дијак" 

САДРЖАЈ

ЈЕЗИК 

Оливера Дуњић: НЕБЕСКО ПРЕЗИМЕ

ПРОЗА 

Драган Лакићевић: ВЛАК БЕЗ ВОЗНОГ РЕДА 

Дејан Симоновић: ДИЈАГНОЗА 

Никола Маловић: ТЕКСТУАЛНА АГЕНЦИЈА 

Пол Гошјен: ОРАО 

ПРЕВОДИ 

Ибрахим Харит: ЛУТКА 

Луис Палес Матос: ТАМТАМ КОВРЏЕ И ЦРНИХ СТВАРИ 

Уладзимир Наумович: 

ЉУБАВ ЈЕ С НАМА 

Иван Шевирјов: О КРИЛОВУ

ПОЕЗИЈА 

Борис Лазић: МИТОЛОГИЈЕ 

Јадранка Миленковић: 

НИСАМ СРЕДА 

Иван Новчић: КАЈАФИН ИЗБОР

Ђорђе Богојевић: ПРЕСПАВАО БИХ ЛЕТА 

Слађана (Бранислава) Бушић: РАСЦВЕТАВАЊЕ ГЕЛЕРА

КРИТИКА 

Александар Б. Лаковић: МРЕЖА ТОПОСА КРВАВИХ ЕПОСА

Симеун Симић: СЉЕДБЕНИК „ПОЕЗИЈЕ ПАМЋЕЊА"


Небојша Лапчевић: 

КА ПОЕТСКОМ КОДУ ЈАНЕ АЛЕКСИЋ 

Љубомир Ћорилић: МАРКОВИЋЕВ МОДЕЛ ИСКАЗНЕ ФОРМЕ ПОЕЗИЈЕ 

ДУХОВНОСТ 

Јован Благојевић: ДИЈАЛОШКО-РЕТОРИЧКА КРИТИКА И СВЕТО ПИСМО 

ЗАПИСИ 

Миливој Ненин: КОДЕР: ПРЕПИСИВАЊА СА ДОПУНАМА