Roman Prikaza na dar. Objavljeno platonsko izdanje Besposličara . Na čitalačkom raspolaganju su vam zbirka priča Rastrojstva i Besposličari, štampano izdanje

недеља, 10. фебруар 2019.

Askeza

Ne klepeći nanulama.
Drži se onog što zaista znaš, umeš, možeš.
Ne nameći. Ne dozvoli da ti nametnu.
Nikada ne zaboravi da se svet sasvim lepo snalazi i bez tebe.