Roman Prikaza na dar. Objavljeno platonsko izdanje Besposličara . Na čitalačkom raspolaganju su vam zbirka priča Rastrojstva i Besposličari, štampano izdanje

недеља, 21. октобар 2018.

Prst – prvi srpski književni tabloid

Kako agencija Piši-briši iz najobaveštenijih izvora saznaje, romantičar, portretista i teoretičar književnosti, Periša Igorović, osnovao je, u najstrožoj tajnosti, prvi srpski književni tabloid: Prst.
Prvi broj tabloida Prst izlazi za Sajam knjiga i donosi najvrelije tračeve i skandale iz književnog života.

Upitan za razloge ovog poduhvata, Periša Igorović je odgovorio pitanjem:
„Nisu li mnogi romantičari bili veliki skandal-majstori? Nisu li književnu slavu sticali sablažnjavajući svet?“
„Hoće li Prst u toku Sajma možda izvršiti padobranski desant na srpsku književnost?“
„Previše biste hteli da pre vremena doznate. Uglavnom, Prst će odjeknuti.“
„Možete li nam nešto više reći o sadržaju prvog broja?“
„Strpite se koji dan. Ima vrijeme kad se sadi, i vrijeme kad se čupa posađeno“, odvratio je dr Igovorić sa zagonetnim osmehom.
Skoknuli smo i do SUP-a da se raspitamo o ovom tabloidu.
Tamo nam je rečeno da imaju određenih saznanja o prvom srpskom književnom tabloidu a da Perišu Igorovića ionako drže na oku te da će, bude li neophodno, preduzeti odgovarajuće mere.

Iz Književnog zabavnika