Roman Prikaza na dar. Objavljeno platonsko izdanje Besposličara . Na čitalačkom raspolaganju su vam zbirka priča Rastrojstva i Besposličari, štampano izdanje

петак, 29. јун 2018.

Intervju u časopisu Sveske
U časopisu Sveske broj 128 (jun 2018) objavljen je i moj intervju.
Evo sadržaja broja:Ruža vetrova: Ninova nagrada 

Dragana Bošković: Diorama ludila (Luzitanija Dejana Atanackovića)
Marija Bulatović: Tragovi Zeitgeist-a  (Je l' se sećaš kad je Tito umro?
Aleksandra Marčićeva)
Gordana Vlahović: Iz nekojeg od sanjanih svetova  (Plava kapija Radovana Belog  Markovića)
Milena Stojanović:  Upotrazi za lepotom i smislom  (Jedan dan na kraju sveta  Dragana Brujića)
Vladimir B. Perić:  Demontaža eksplozivnih narativa (Gori, gori, gori Srđana V. Tešina)
Svetlana Milašinović:  „Beogradski stil” Igora Marojevića (Prave Beograđanke Igora Marojevića)


Za  Sveske pišu:

Mario Vargas Ljosa: Civilizacija spektakla: Metamorfoza jedne reči (I)
Dejan Atanacković: Istorija kao priča o istoriji
Akira Kurosava: “Nesreća poniženih i uvređenih: ljudska patnja je univerzalna” (III)
Dejan Simonović: Krčiti sopstvene staze
Sanja Lazarević-Radak: Postjugoslovenski prostor i studije traume: između akademskog okvira i političke stvarnosti
Vladan Matić: Dramska funkcija mudrac
Ana Đokić:  Zašto Servantes, a ne Lope? (I)
Mirko Jakovljević:  Književna demonologija i stil Miodraga Bulatovića (II)
Bratislav Milošević: Kuća kao arhetipski motiv u Poovoj gotskoj priči Pad kuće Ušer (II)
Mladen Kalpić: Srbija na filmu (III): deo E La Nave Va (1983) – kud plovi ovaj brod što je srpske izbeglice primio pod svod?
Jelena Milić: Fikcionalizacija istorije i istorizovanje fikcije: (de)konstruisanje diskursa istorije u romanu Nevidljivi Aleksandra Gatalice (II)                                                                     
Zoran Koprivica:  Lutkarska umetnost na filmu
Milica Ćebić: Tehnologije inteligentnih mašina u kontekstu savremenog  kapitalizma (I)
Jelena Višnjić: PR kao strateško upravljanje organizacijom uz osvrt na ,,Umeće ratovanja" Sun Cua (II)
Nenad Sredojević:  Javni čas jedne različitosti