Roman Prikaza na dar. Objavljeno platonsko izdanje Besposličara . Na čitalačkom raspolaganju su vam zbirka priča Rastrojstva i Besposličari, štampano izdanje

уторак, 22. мај 2018.

Pripadanje i osporavanje

„– Vele da ima malo argentinskog u sebi – primeti Martin.
– A šta bi drugo mogao da ima u sebi? On* vam je tipičan nacionalni proizvod. Nacionalno je čak i njegovo evropejstvo. Evropljanin nije evropeista: on je naprosto Evropljanin.“
(Ernesto Sabato O junacima i grobovima)


Iz sopstvene kulture se ne može izaći kao što se izlazi iz kafane zato što nam se ne sviđa štimung, ne dopada jelovnik, zato što nas nervira muzika, ili nas živciraju gosti.
Sopstvena kultura nas određuje i kada se sa njom sporimo. I osporavanje je vid pripadnosti.

* Odnosi se na Borhesa.