Roman Prikaza na dar. Objavljeno platonsko izdanje Besposličara . Na čitalačkom raspolaganju su vam zbirka priča Rastrojstva i Besposličari, štampano izdanje

понедељак, 12. март 2018.

Šta tražim od dobrog romana?

Moć imaginacije. Snagu izraza. Unutrašnji naboj. Neukrotivost. Visoki artizam.