I u ovoj godini sa vama su: Rastrojstva i Besposličari

понедељак, 12. март 2018.

Šta tražim od dobrog romana?

Moć imaginacije. Snagu izraza. Unutrašnji naboj. Neukrotivost. Visoki artizam.