недеља, 25. март 2018.

A od kuma televizor

Nedavno je, u izvedbi Komesarijata za kulturu, poštanske poslove i ortačko-partijske poklone grada Beograda, okončana akcija „A od kuma televizor“.
Ishod je poznat. I žalosno predvidiv.
Naravno da treba nešto preduzeti tim povodom. Ima smisla preduzimati i onda kada nema neposrednog učinka.
Imamo pravo da od sopstvene države, podrazumevajući lokalnu samoupravu, zahtevamo da:
– znatno poveća ulaganja u kulturu;
– javnim novcem, ukjučujući onaj namenjen kulturi, raspolaže na javan, nepristrasan, nameni primeren i na kvalitativnim pokazateljima zasnovan način.