Roman Prikaza na dar. Objavljeno platonsko izdanje Besposličara . Na čitalačkom raspolaganju su vam zbirka priča Rastrojstva i Besposličari, štampano izdanje

четвртак, 08. фебруар 2018.

Teror brojeva i formulara

Kvantifikacija i formalizacija života teku uporedo sa sveopštom birokratizacijom.
Birokratija sve svodi na brojke, sabija u obrasce jer upravlja pomoću brojeva i klasifikacija.
Kvalitet je nepoželjan jer joj izmiče.
Ono što se ne da sabiti u obrasce, nema pravo na postojanje jer je neuhvatljivo.
Otuda uprosečavanje.
Otuda teror brojki i formulara kome smo neprekidno izloženi.