I u ovoj godini sa vama su: Rastrojstva i Besposličari

петак, 02. фебруар 2018.

Ljuštenje krompira

Ministar kulture i kosmologije je ljuštio krompir, namnožio se umetnički narod, valja ga nahraniti.
Iz Besposličara