Roman Prikaza na dar. Objavljeno platonsko izdanje Besposličara . Na čitalačkom raspolaganju su vam zbirka priča Rastrojstva i Besposličari, štampano izdanje

петак, 29. децембар 2017.

Pojedinac i sistem

Kažemo, nije do nas, niko nije kriv, za to je odgovoran sistem. Tako sa sebe skidamo svaku odgovornost.
Sistem, međutim, ne postoji izvan i nezavisno od nas. Sistem nas oblikuje i usmerava. Deluje kroz nas. Mi ga održavamo i pokrećemo sopstvenom energijom. Ispunjavamo naloge koje nam ispostvalja, sledimo ciljeve koje nam zadaje, igramo po nametnutim pravilima.
Zabluda je da možemo promeniti sistem a da sami ostanemo isti. Ma koliko ga spolja rušili, sistem će se samoobnavljati dokle god je u nama.

Mi smo deo sistema. Ako želimo da ga izmenimo, moramo krenuti od sebe, što je najteže. Sklonimo da sebe štedimo, proglasimo neprikosnovenim. Sve bismo da promenimo, a da ne dirnemo u sebe. To tako ne ide.
Treba savladati sistem u sebi.
Svako od nas može da ga obesnaži. Dovoljno je da se isključimo.
Bez našeg učešća, sistem ne funkcioniše. Lišen naše energije i sokova kojim ga hranimo, sam će se sparušiti.