уторак, 5. децембар 2017.

Igrač na žici

"Ja sam humorista, pajac, igrač na žici, provokator, moja dela dube na glavi, samo da bi se dopala, ja sam cirkus, lirizam, poezija, užas, borba, zabava – šta još želite? Težak sam, istina je, tamo gde se ne može drugačije, jer ako neko piše u smrtnom strahu da će biti dosadan, onda sam to ja.


...

Čak i najbolji među nama neprekidno su obmanjivani. Laž nas bez prestanka muči. Kritičar, prijatelj, stranac, izdavač, stručnjak, poštovalac... lažu, lažu, lažu... Makar malo osloboditi se laži, danas je to najviši postulat umetnosti."

Vitold Gombrovič

(Prevod Biserka Rajčić)